A genetically female brain is required for a regular reproductive cycle in chicken brain chimeras

Fumihiko Maekawa, Miyano Sakurai, Yuki Yamashita, Kohichi Tanaka, Shogo Haraguchi, Kazutoshi Yamamoto, Kazuyoshi Tsutsui, Hidefumi Yoshioka, Shizuko Murakami, Ryo Tadano, Tatsuhiko Goto, Jun Ichi Shiraishi, Kohei Tomonari, Takao Oka, Ken Ohara, Teruo Maeda, Takashi Bungo, Masaoki Tsudzuki, Hiroko Ohki-Hamazaki*

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  8 Citations (Scopus)

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'A genetically female brain is required for a regular reproductive cycle in chicken brain chimeras'. Together they form a unique fingerprint.

  Chemical Compounds

  Physics & Astronomy

  Medicine & Life Sciences