An 80-ns 1-Mb flash memory with on-chip erase/erase-verify controller

Koichi Seki*, Hitoshi Kume, Yuzuru Ohji, Takashi Kobayashi, Atsushi Hiraiwa, Takashi Nishida, Takeshi Wada, Kazuhiro Komori, Kazuto Izawa, Toshiaki Nishimoto, Yasuroh Kubota, Kazuyoshi Shohji

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'An 80-ns 1-Mb flash memory with on-chip erase/erase-verify controller'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science