Are protons still dominant at the knee of the cosmic-ray energy spectrum?

M. Amenomori, S. Ayabe, D. Chen, S. W. Cui, Danzengluobu, L. K. Ding, X. H. Ding, C. F. Feng, Z. Y. Feng, X. Y. Gao, Q. X. Geng, H. W. Guo, H. H. He, M. He, K. Hibino, N. Hotta, Haibing Hu, H. B. Hu, J. Huang*, Q. HuangH. Y. Jia, F. Kajino, K. Kasahara, Y. Katayose, C. Kato, K. Kawata, Labaciren, G. M. Le, J. Y. Li, H. Lu, S. L. Lu, X. R. Meng, K. Mizutani, J. Mu, K. Munakata, A. Nagai, H. Nanjo, M. Nishizawa, M. Ohnishi, I. Ohta, H. Onuma, T. Ouchi, Shunsuke Ozawa, J. R. Ren, T. Saito, M. Sakata, T. Sasaki, M. Shibata, A. Shiomi, T. Shirai, H. Sugimoto, M. Takita, Y. H. Tan, N. Tateyama, Shoji Torii, H. Tsuchiya, S. Udo, H. Wang, X. Wang, Y. G. Wang, H. R. Wu, L. Xue, Y. Yamamoto, C. T. Yan, X. C. Yang, S. Yasue, Z. H. Ye, G. C. Yu, A. F. Yuan, T. Yuda, H. M. Zhang, J. L. Zhang, N. J. Zhang, X. Y. Zhang, Y. Zhang, Yi Zhang, Zhaxisangzhu, X. X. Zhou

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    125 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Are protons still dominant at the knee of the cosmic-ray energy spectrum?'. Together they form a unique fingerprint.

    Physics & Astronomy