Comparative metagenomics revealed commonly enriched gene sets in human gut microbiomes

Ken Kurokawa, Takehiko Itoh, Tomomi Kuwahara, Kenshiro Oshima, Hidehiro Toh, Atsushi Toyoda, Hideto Takami, Hidetoshi Morita, Vineet K. Sharma, Tulika P. Srivastava, Todd D. Taylor, Hideki Noguchi, Hiroshi Mori, Yoshitoshi Ogura, Dusko S. Ehrlich, Kikuji Itoh, Toshihisa Takagi, Yoshiyuki Sakaki, Tetsuya Hayashi*, Masahira Hattori

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

680 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Comparative metagenomics revealed commonly enriched gene sets in human gut microbiomes'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences