Computational aerodynamics of long segment congenital tracheal stenosis with bridging bronchus

Limin Zhu, Jinlong Liu, Weimin Zhang, Qi Sun, Haifa Hong, Zhou Du, Jinfen Liu*, Yi Qian, Qian Wang, Mitsuo Umezu

*Corresponding author for this work

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

    4 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Computational aerodynamics of long segment congenital tracheal stenosis with bridging bronchus'. Together they form a unique fingerprint.

    Engineering & Materials Science