Current status of Japanese detectors

Daisuke Tatsumi*, Ryutaro Takahashi, Koji Arai, Noriyasu Nakagawa, Kazuhiro Agatsuma, Toshitaka Yamazaki, Mitsuhiro Fukushima, Masa Katsu Fujimoto, Akiteru Takamori, Alessandro Bertolini, Virginio Sannibale, Riccardo Desalvo, Szabolcs Márka, Masaki Ando, Kimio Tsubono, Tomomi Akutsu, Kazuhiro Yamamoto, Hideki Ishitsuka, Takashi Uchiyama, Shinji MiyokiMasatake Ohashi, Kazuaki Kuroda, Norichika Awaya, Nobuyuki Kanda, Akito Araya, Souichi Telada, Takayuki Tomaru, Tomiyoshi Haruyama, Akira Yamamoto, Nobuaki Sato, Toshitaka Suzuki, Takakazu Shintomi

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Current status of Japanese detectors'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy