Development of a light source with an injection-locked Nd: YAG laser and a ring-mode cleaner for the TAMA 300 gravitational-wave detector

Shigeo Nagano, Mark A. Barton, Hideki Ishizuka, Kazuaki Kuroda, Sumihiro Matsumura, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Daisuke Tatsumi, Takayuki Tomaru, Takashi Uchiyama, Masaki Ando, Koji Arai, Keita Kawabe, Naoko Ohishi, Akiteru Takamori, Shinsuke Taniguchi, Kuniharu Tochikubo, Kimio Tsubono, Kazuhiro Yamamoto, Masa Katsu FujimotoMitsuhiro Fukushima, Seiji Kawamura, Yoshihide Kozai, Shoken Miyama, Masatake Ohashi, Shuichi Sato, Ryutaro Takahashi, Souichi Telada, Toshitaka Yamazaki, Norikatsu Mio, Shigenori Moriwaki, Gen'ichi Horikoshi, Norihiko Kamikubota, Yujiro Ogawa, Yoshio Saito, Toshikazu Suzuki, Mitsuru Musha, Ken'ichi Nakagawa, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Akito Araya, Nobuyuki Kanda, Takashi Nakamura, Takahiro Tanaka, Misao Sasaki, Hideyuki Tagoshi, Toshifumi Futamase, Nobuki Kawashima, Eiichi Mizuno, Yasufumi Kojima, Namio Matsuda, Ken Ichi Oohara, Nobuhiro Tsuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Number of pages1
JournalReview of Scientific Instruments
Volume73
Issue number5
DOIs
Publication statusPublished - 2002 May
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Instrumentation

Cite this