Factors influencing parental medication adherence in pediatric asthma

Misa Iio*, Yukihiro Ohya, Yutaka Morisawa, Hiroko Watanabe, Masami Narita, Masaki Futamura, Ikuyo Masuko, Ichiro Nomura, Koichi Yoshida, Kenta Horimukai, Akemi Manki, Susumu Manki, Kyoko Satsuka, Kaori Nakatani, Masayuki Akashi, Taku Ohishi, Tatsuki Fukuie, Tomoko Suda, Koji Takenaka

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Factors influencing parental medication adherence in pediatric asthma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences