Results of the search for inspiraling compact star binaries from TAMA300's observation in 2000-2004

Tomomi Akutsu, Tomotada Akutsu, Masaki Ando, Koji Arai, Akito Araya, Hideki Asada, Youichi Aso, Mark A. Barton, Peter Beyersdorf, Youhei Fujiki, Masa Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Yusaku Hamuro, Tomiyoshi Haruyama, Hideaki Hayakawa, Kazuhiro Hayama, Gerhard Heinzel, Gen'ichi HorikoshiHideo Iguchi, Yukiyoshi Iida, Kunihito Ioka, Hideki Ishitsuka, Norihiko Kamikubota, Nobuyuki Kanda, Takaharu Kaneyama, Yoshikazu Karasawa, Kunihiko Kasahara, Taketoshi Kasai, Mayu Katsuki, Keita Kawabe, Mari Kawamura, Seiji Kawamura, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Kazuhiro Kondo, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Kazuaki Kuroda, Takashi Kuwabara, Namio Matsuda, Norikatsu Mio, Kazuyuki Miura, Osamu Miyakawa, Shoken Miyama, Shinji Miyoki, Hiromi Mizusawa, Shigenori Moriwaki, Mitsuru Musha, Shigeo Nagano, Yoshitaka Nagayama, Ken'ichi Nakagawa, Takashi Nakamura, Hiroyuki Nakano, Ken Ichi Nakao, Yuhiko Nishi, Kenji Numata, Yujiro Ogawa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Akira Okutomi, Ken Ichi Oohara, Shigemi Otsuka, Norichika Sago, Yoshio Saito, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Kouichi Sato, Nobuaki Sato, Shuichi Sato, Youhei Sato, Hidetsugu Seki, Aya Sekido, Naoki Seto, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Takakazu Shintomi, Kenji Soida, Kentaro Somiya, Toshikazu Suzuki, Hideyuki Tagoshi, Hirotaka Takahashi, Ryutaro Takahashi, Akiteru Takamori, Shuzo Takemoto, Kohei Takeno, Takahiro Tanaka, Keisuke Taniguchi, Shinsuke Taniguchi, Toru Tanji, Daisuke Tatsumi, C. T. Taylor, Souichi Telada, Kuniharu Tochikubo, Masao Tokunari, Takayuki Tomaru, Kimio Tsubono, Nobuhiro Tsuda, Yoshiki Tsunesada, Takashi Uchiyama, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Fumihiko Usui, Koichi Waseda, Yuko Watanabe, Hiromi Yakura, Akira Yamamoto, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Yuriko Yanagi, Tatsuo Yoda, Jun'ichi Yokoyama, Tatsuru Yoshida, Zong Hong Zhu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Citations (Scopus)

Abstract

We analyze the data of the TAMA300 detector to search for gravitational waves from inspiraling compact star binaries with masses of the component stars in the range 1M-3M. In this analysis, 2705 hours of data, taken during the years 2000-2004, are used for the event search. We combine the results of different observation runs, and obtain a single upper limit on the rate of the coalescence of compact binaries in our Galaxy of 20 per year at a 90% confidence level. In this upper limit, the effects of various systematic errors such as the uncertainty of the background estimation and the calibration of the detector's sensitivity are included.

Original languageEnglish
Article number122002
JournalPhysical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
Volume74
Issue number12
DOIs
Publication statusPublished - 2006
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Nuclear and High Energy Physics

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Results of the search for inspiraling compact star binaries from TAMA300's observation in 2000-2004'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this