Science and Technology of Advanced Materials: Preface

Teruo Kishi*, Tetsuji Noda, Kenichi Hirose, Hideo Nakajima, Junichi Sakai, Shin Takeuchi, Mamoru Watanabe, Kazuhiro Yoshihara, Satoshi Kishimoto, Yutaka Kagawa, Takahiro Sawaguchi, An Pang Tsai, Toshiyuki Hirano, Toshiji Mukai, Tadashi Shinohara, Hisashi Yamawaki

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Original languageEnglish
  Pages (from-to)877
  Number of pages1
  JournalScience and Technology of Advanced Materials
  Volume6
  Issue number8
  DOIs
  Publication statusPublished - 2005 Nov

  ASJC Scopus subject areas

  • Materials Science(all)

  Cite this