Senolysis by glutaminolysis inhibition ameliorates various age-associated disorders

Yoshikazu Johmura*, Takehiro Yamanaka, Satotaka Omori, Teh Wei Wang, Yuki Sugiura, Masaki Matsumoto, Narumi Suzuki, Soichiro Kumamoto, Kiyoshi Yamaguchi, Seira Hatakeyama, Tomoyo Takami, Rui Yamaguchi, Eigo Shimizu, Kazutaka Ikeda, Nobuyuki Okahashi, Ryuta Mikawa, Makoto Suematsu, Makoto Arita, Masataka Sugimoto, Keiichi I. NakayamaYoichi Furukawa, Seiya Imoto, Makoto Nakanishi

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

126 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Senolysis by glutaminolysis inhibition ameliorates various age-associated disorders'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences