Site-specific incorporation of an unnatural amino acid into proteins in mammalian cells

Kensaku Sakamoto, Akiko Hayashi, Ayako Sakamoto, Daisuke Kiga, Hiroshi Nakayama, Akiko Soma, Takatsugu Kobayashi, Makoto Kitabatake, Koji Takio, Kazuki Saito, Mikako Shirouzu, Ichiro Hirao, Shigeyuki Yokoyama*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

208 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Site-specific incorporation of an unnatural amino acid into proteins in mammalian cells'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences