Stable operation of a 300-m laser interferometer with sufficient sensitivity to detect gravitational-wave events within our galaxy

Masaki Ando*, Koji Arai, Ryutaro Takahashi, Gerhard Heinzel, Seiji Kawamura, Daisuke Tatsumi, Nobuyuki Kanda, Hideyuki Tagoshi, Akito Araya, Hideki Asada, Youich Aso, Mark A. Barton, Masa Katsu Fujimoto, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Kazuhiro Hayama, Gen'ichi Horikoshi, Hideki Ishizuka, Norihiko Kamikubota, Keita KawabeNobuki Kawashima, Yoshinori Kobayashi, Yasufumi Kojima, Kazuhiro Kondo, Yoshihide Kozai, Kazuaki Kuroda, Namio Matsuda, Norikatsu Mio, Kazuyuki Miura, Osamu Miyakawa, Shoken M. Miyama, Shinji Miyoki, Shigenori Moriwaki, Mitsuru Musha, Shigeo Nagano, Ken Ichi Nakagawa, Takashi Nakamura, Ken Ichi Nakao, Kenji Numata, Yujiro Ogawa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Satoshi Okutomi, Ken Ichi Oohara, Shigemi Otsuka, Yoshio Saito, Misao Sasaki, Shuichi Sato, Atsushi Sekiya, Masaru Shibata, Kentaro Somiya, Toshikazu Suzuki, Akiteru Takamori, Takahiro Tanaka, Shinsuke Taniguchi, Souichi Telada, Kuniharu Tochikubo, Takayuki Tomaru, Kimio Tsubono, Nobuhiro Tsuda, Takashi Uchiyama, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Koichi Waseda, Yuko Watanabe, Hiromi Yakura, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

257 Citations (Scopus)

Abstract

The TAMA300 interferometer was operated stably for over 10 h without loss of lock. The observed sensitivity and stability indicate that TAMA has the ability to detect GW events within the galaxy.

Original languageEnglish
Pages (from-to)3950-3954
Number of pages5
JournalPhysical Review Letters
Volume86
Issue number18
DOIs
Publication statusPublished - 2001 Apr 30
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • General Physics and Astronomy

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Stable operation of a 300-m laser interferometer with sufficient sensitivity to detect gravitational-wave events within our galaxy'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this