Targeting a complex transcriptome: The construction of the mouse full-length cDNA encyclopedia

Piero Carninci, Kazunori Waki, Toshiyuki Shiraki, Hideaki Konno, Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Katsunori Aizawa, Takahiro Arakawa, Yoshiyuki Ishii, Daisuke Sasaki, Hidemasa Bono, Shinji Kondo, Yuichi Sugahara, Rintaro Saito, Naoki Osato, Shiro Fukuda, Kenjiro Sato, Akira Watahiki, Tomoko Hirozane-Kishikawa, Mari NakamuraYuko Shibata, Ayako Yasunishi, Noriko Kikuchi, Atsushi Yoshiki, Moriaki Kusakabe, Stefano Gustincich, Kirk Beisel, William Pavan, Vassilis Aidinis, Akira Nakagawara, William A. Held, Hiroo Iwata, Tomohiro Kono, Hiromitsu Nakauchi, Paul Lyons, Christine Wells, David A. Hume, Michela Fagiolini, Takao K. Hensch, Michelle Brinkmeier, Sally Camper, Junji Hirota, Peter Mombaerts, Masami Muramatsu, Yasushi Okazaki, Jun Kawai, Yoshihide Hayashizaki*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

150 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Targeting a complex transcriptome: The construction of the mouse full-length cDNA encyclopedia'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences