The balloon-bone CALET prototype detector (bCALET)

Shunsuke Ozawa*, Shoji Torii, Katsuaki Kasahara, Hiroyuki Murakami, Yosui Akaike, Yoshitaka Ueyama, Daijiro Ito, Motohiko Karube, Keinosuke Kondo, Tae Niita, Tadahisa Tamura, Yusaku Katayose, Kenji Yoshida, Yoshitaka Saito, Hideyuki Fuke, Jiro Kawada

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The balloon-bone CALET prototype detector (bCALET)'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy