Validity and reliability of single-item questions about physical activity

Nobuo Iwai*, Shigeru Hisamichi, Norihiko Hayakawa, Yutaka Inaba, Tadashi Nagaoka, Hiroki Sugimori, Nao Seki, Kiyomi Sakata, Koji Suzuki, Akiko Tamakoshi, Yosikazu Nakamura, Akio Yamamoto, Yoshikazu Nishino, Atsushi Ogihara, Naoyuki Okamoto, Hiroshi Suzuki, Seiji Morioka, Yoshinori Ito, Kenji Wakai, Toshiyuki OjimaHeizo Tanaka, Takayuki Nose, Yoshiyuki Ohno

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

62 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Validity and reliability of single-item questions about physical activity'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences