Xeroderma pigmentosum group C protein interacts with histones: regulation by acetylated states of histone H3

Erina Kakumu, Seiya Nakanishi, Hiromi M. Shiratori, Akari Kato, Wataru Kobayashi, Shinichi Machida, Takeshi Yasuda, Naoko Adachi, Naoaki Saito, Tsuyoshi Ikura, Hitoshi Kurumizaka, Hiroshi Kimura, Masayuki Yokoi, Wataru Sakai, Kaoru Sugasawa*

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    22 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Xeroderma pigmentosum group C protein interacts with histones: regulation by acetylated states of histone H3'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences