Message from CAUL 2006 Workshop Organizers

Shian Shyong Tseng*, Kinshuk, Stephen J.H. Yang, Gwo Jen Hwang, Nian Shing Chen, Mohamed Ally, Johnny Biström, Jan Brase, William C.C. Chu, Jen Yao Chung, Francis C.M. Lau, Kuo En Chang, Gwo Dong Chen, Ming Syan Chen, Irene Chen, Shih Wei Chou, Andrea Detti, Claus Eikemeier, Jun H. Jo, Yueh Min HuangQun Jin, Vicki Jones, Soraya Kouadri Most'efaoui, Jaakko Kurhila, Stefano Levialdi, Sheng Tun Li, Anthony Y.H. Liao, Pierpaolo Loreti, Kiyoshi Nakabayashi, Haruo Nishinosono, Caoimhín O'Nualláin, Timothy K. Shih, Charles A. Shoniregun, Marten J. Van Sinderen, Judy C.R. Tseng, David Yang, Yao Ming Yeh, Pao Ta Yu, Jia Zhang, Rick Chen, Angus Huang, Jeff Huang, Blue Lan, Norman Shao, Addison Su, Jun Ming Su, Jui Feng Weng

*この研究の対応する著者

研究成果: Editorial査読

本文言語English
論文番号1636241
ページ(範囲)x-xi
ジャーナルProceedings - IEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing
2006 I
DOI
出版ステータスPublished - 2006
イベントIEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing - Taichung, Taiwan, Province of China
継続期間: 2006 6月 52006 6月 7

ASJC Scopus subject areas

  • 工学(全般)

引用スタイル