Monolayer MoS 2 films supported by 3D nanoporous metals for high-effi ciency electrocatalytic hydrogen production

Yongwen Tan, Pan Liu, Luyang Chen, Weitao Cong, Yoshikazu Ito, Jiuhui Han, Xianwei Guo, Zheng Tang, Takeshi Fujita, Akihiko Hirata, Mingwei W. Chen

研究成果: Article査読

297 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)8023-8028
ページ数6
ジャーナルAdvanced Materials
26
47
DOI
出版ステータスPublished - 2014 12月
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 材料科学(全般)
  • 材料力学
  • 機械工学

引用スタイル