Special section on knowledge-based software engineering

Shigeo Kaneda, Hajime Iwata, Fumihiro Kumeno, Kohei Sakurai, Yoshitaka Aoki, Yoshiaki Fukazawa, Naoki Fukuta, Takaaki Goto, Hiroaki Hashiura, Atsuo Hazeyama, Tadashi Iijima, Atsushi Kanai, Kosaku Kimura, Yutaka Matsuno, Saeko Matsuura, Hiroyuki Nakagawa, Taichi Nakamura, Takako Nakatani, Shinpei Ogata, Atsushi OhnishiKoichi Ono, Takuya Saruwatari, Junko Shirogane, Masateru Tsunoda, Shuichiro Yamamoto

研究成果: Editorial査読

本文言語English
ページ(範囲)1723-1724
ページ数2
ジャーナルIEICE Transactions on Information and Systems
E101D
7
出版ステータスPublished - 2018 7月

ASJC Scopus subject areas

  • ソフトウェア
  • ハードウェアとアーキテクチャ
  • コンピュータ ビジョンおよびパターン認識
  • 電子工学および電気工学
  • 人工知能

引用スタイル